Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2014

mimalami
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa vialonelypassenger lonelypassenger

February 18 2014

mimalami
Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny.
— Zofia Nałkowska
Reposted fromeklerrka eklerrka viazwierzejuczne zwierzejuczne
mimalami
Życie jest pełne cytatów - odparł Wallander. - Zawsze się znajdzie coś, co pasuje.
— Henning Mankell "Mężczyzna, który się uśmiechał"
4890 b210 390
Reposted fromsofincha sofincha viathebelljar thebelljar
mimalami
Zobaczyć blask w jego roześmianych oczach i ten sposób w jaki składają się jego usta, gdy naprawdę jest szczęśliwy.
— <3
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viayolo28 yolo28
mimalami
Prawda jest taka, że czasami brakuje mi Ciebie tak bardzo, że ledwo mogę to znieść.
— Tajemnica Brokeback Mountain
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachemicalna chemicalna
Zaczęłam cierpieć na bezsenność. Nawet nie wiesz co można sobie ubzdurać przez całą noc.
— (via everybodylies112)
6056 1c05 390
Reposted fromthebonnie thebonnie viacherrytomorrow cherrytomorrow

February 14 2014

mimalami
Wielka dama smutkiem pijana 
— A. Jantar
mimalami
mimalami
mimalami
mimalami

February 13 2014

mimalami
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się,
bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.


— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej.
mimalami
9340 8b11 390
Pierdolę taki romantyzm
Reposted fromreksi0 reksi0 vianergo nergo
mimalami
7905 8b54 390
mimalami
7881 c5d0 390
Reposted bysmilemorestragglerfrittatensuppe
mimalami
7872 822d 390
Reposted bysmilemorecarino


Submitted by Galadriel
Reposted frominspired inspired viabadalena badalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl